Căn hộ 2 phòng ngủ

Giá từ 13.900.000 VNĐ Một tháng
 • Số người: 4
 • Diện tích: 70 m2
 • Loại giường: 04 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Căn hộ 3 phòng ngủ

Giá từ 17.900.000 VNĐ Một tháng
 • Số người: 6
 • Diện tích: 90 m2
 • Loại giường: 6 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Căn hộ 4 phòng ngủ

Giá từ 21.900.000 VNĐ Một tháng
 • Số người: 8
 • Diện tích: 120 m2
 • Loại giường: 02 giường đôi & 04 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố