Căn hộ 2 phòng ngủ

Giá từ 15.000.000 VNĐ Một tháng
 • Số người: 4
 • Diện tích: 40 m2
 • Loại giường: 2 Giường đôi
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Căn hộ 3 phòng ngủ

Giá từ 19.000.000 VNĐ Một tháng
 • Số người: 6
 • Diện tích: 40 m2
 • Loại giường: 6 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Căn hộ 4 phòng ngủ

Giá từ 24.000.000 VNĐ Một tháng
 • Số người: 8
 • Diện tích: 60 m2
 • Loại giường: 8 giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố