Căn hộ 2 phòng ngủ

Giá từ 2.500.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 4
 • Diện tích: 40
 • Loại giường: 2 Giường đôi
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Căn hộ 3 phòng ngủ

Giá từ 3.500.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 4
 • Diện tích: 40
 • Loại giường: 2 Giường đôi
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Căn hộ 4 phòng ngủ

Giá từ 4.000.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 6
 • Diện tích: 60
 • Loại giường: 3 giường đôi
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố