Vị trí & chỉ đường

Khách sạn Ravatel Home
Địa chỉ: Số 1, Đường Thanh Niên, Thành phố Bắc Giang
Số điện thoại: (+84) 2043 505 152

zalo
zalo