Single bed

Giá từ 600.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 26 m2
 • Loại giường: 01 Giường đôi
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Twin beds

Giá từ 650.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 27 m2
 • Loại giường: 2 Giường Đơn
 • Hướng nhìn: Thành Phố

Superior Twin

Giá từ 700.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 29 m2
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Superior Room

Giá từ 700.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 29 m2
 • Loại giường: 01 giường đôi
 • Hướng nhìn: Thành phố

Deluxe Twin

Giá từ 800.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 35 m2
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố