Superior Single

Giá từ 700.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 1
 • Diện tích: 18
 • Loại giường: 1 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Superior Double

Giá từ 800.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 28
 • Loại giường: 1 Giường đôi
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Superior Twin

Giá từ 900.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 18
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Deluxe Twin

Giá từ 1.000.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 30
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Deluxe UtilityTwin

Giá từ 1.500.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 28
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố