ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Chung này áp dụng cho các Khách và Đối Tác sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại khách sạn Ravatel Bắc Giang, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của Ravatel (nếu có) trong tương lai (“Khách Sạn”). Khách/ Đối tác và Ravatel được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.
Khách/ Đối tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Khách Sạn yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vụ bổ sung  (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Ravatel xác nhận dịch vụ là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận D, Quy Định Chung (“QĐC”) và những thay đổi ĐKC, QĐC tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Ravatel tại địa chỉ  https://www.ravatel.vn (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Ravatel thông báo, cung cấp.
ĐKC là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Ravatel và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

Điều 1. Định nghĩa chung về dịch vụ phòng nghỉ, Doanh nghiệp, Khách, các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận về giao dịch giữa Khách và doanh nghiệp
 1.  
  1. “Ravatel” có nghĩa là KHÁCH SẠN RAVATEL INN - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SUN GRAND, KHÁCH SẠN RAVATEL STYLE - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SUN GRAND, KHÁCH SẠN RAVATEL HOME - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SUN GRAND, KHÁCH SẠN RAVATEL + - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SUN GRAND, KHÁCH SẠN RAVATEL LUXURY – CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SUN GRAND
  2. “Đối Tác” là đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với Ravatel.
  3. “Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Ravatel với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác.
  4.  “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Khách Sạn và tại website của Ravatel https://www.ravatel.vn. Giá phòng có thể thay đổi từng ngày.
  5. “Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.
  6. “Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ lưu trú, tiệc sự kiện, hoặc dịch vụ bổ sung khác mà Ravatel cung cấp tại từng thời điểm như vận chuyển, bữa ăn, dịch vụ vui chơi giải trí…
  7. “Ngày Làm Việc” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.
  8. “No-Show” là trường hợp Khách không đến nhận phòng cho đến 23 giờ 59 phút ngày nhận phòng hoặc thời điểm khác trong thời gian lưu trú theo thông báo của Khách/ Đối tác và Ravatel sẽ trả phòng về quỹ phòng trống để bán sau thời hạn này mà không cần thông báo cho Khách/ Đối tác nếu Khách không có mặt và làm thủ tục nhận phòng.
  9. “QĐC” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Khách Sạn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Ravatel tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của Ravatel.
  10. “Tổng Giá” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.
  11. “Voucher” là thẻ/phiếu mua Dịch Vụ trả tiền trước tồn tại dưới dạng vật lý hoặc dữ liệu điện tử do Ravatel phát hành để ghi nhận quyền sử dụng Gói Phòng cho người sở hữu Voucher. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ QĐC, ĐKC và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.
  12. “Trang Web” là website chính thức của Ravatel tại địa chỉ https://www.ravatel.vn
  13. “Cổng thanh toán” là hệ thống thanh toán trực tiếp của website https://www.ravatel.vn, qua đó Khách/ Đối tác có thể thực hiện thanh toán cho các phòng và dịch vụ đã lựa chọn trên Trang Web.
Điều 2. Quy định về voucher và sử dụng Voucher (nếu có sử dụng)
Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc Ravatel có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại ĐKC, QĐC, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được Ravatel phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng, trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng. Voucher không có giá trị quy đổi sang tiền mặt hoặc các dịch vụ khác và chỉ được sử dụng 1 lần không hoàn lại. Không trả lại tiền thừa nếu không dùng hết giá trị Voucher. Voucher không được áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác & không được sử dụng để tích điểm vào thẻ hội viên. Voucher khi sử dụng phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa hoặc rách rời chắp vá. Voucher không được phát hành đổi trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng. Áp dụng 01 Voucher/01 hóa đơn. Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc Voucher có giá trị nhỏ hơn. Nếu giá trị dịch vụ nhỏ hơn giá trị Voucher, Khách không được hoàn lại khoản tiền dư.
 
Điều 3. Quy định về nhận và trả phòng
 • Thời gian nhận phòng (check-in): 14h00;
 • Thời gian trả phòng (check-out): 12h00;
 • Khách hàng nhận phòng sớm hơn giờ quy định cần có sự thỏa thuận trước với khách sạn. Trường hợp sắp xếp được, khách hàng sẽ phải trả phụ phí đối với việc nhận phòng sớm hơn như sau:
+ Thời gian </= 03 giờ (tiếng): Miễn phí;
+ 03 giờ (tiếng) < Thời gian </= 06 giờ (tiếng): Tính phí phụ thu bằng 30% giá phòng đã đặt;
+ 06 giờ (tiếng) < Thời gian </= 08 giờ (tiếng): Tính phí phụ thu bằng 50% giá phòng đã đặt;
+ Thời gian > 08 giờ (tiếng): Tính phí phụ thu bằng 100% giá phòng đã đặt.
 • Khách hàng trả phòng muộn hơn giờ quy định cần có sự thỏa thuận trước với khách sạn. Trường hợp sắp xếp được, khách hàng sẽ phải trả phụ phí đối với việc trả phòng muộn hơn như sau:
  + Thời gian </= 03 giờ (tiếng): Tính phí phụ thu bằng 30% giá phòng đã đặt;
  + 03 giờ (tiếng) < Thời gian </= 06 giờ (tiếng): Tính phí phụ thu bằng 50% giá phòng đã đặt;
  + Thời gian > 06 giờ (tiếng): Tính phí phụ thu bằng 100% giá phòng đã đặt.
Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo Giá Công Bố của Khách sạn (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) khi Khách trực tiếp thanh toán cho Khách sạn.

Điều 4. Chính sách đặt phòng và nhận phòng
4.1. Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Ravatel dưới hình thức qua yêu cầu từ Trang Web https://www.ravatel.vn, qua email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng. Ravatel sẽ xác nhận đặt phòng/ dịch vụ được gửi qua email đăng ký của Khách hàng.
4.2. Chính sách ở ghép:
Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn phí
Đối với trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: Phụ thu 50%  giá buffet.
Đối với người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:
+ Kê giường phụ:  250.000 đồng /đêm; (Không áp dụng khách sạn Ravatel +)
+ Không kê giường phụ: 200.000 đồng/đêm.
Phụ thu đã bao gồm buffet sáng, dịch vụ bơi, gym miễn phí.
 4.3. Trường hợp đặc biệt: Trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Khách Sạn v.v...), Ravatel có quyền di dời Khách sang loại phòng/ Khách Sạn khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Khách Sạn mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Ravatel xác nhận.
4.4. Thông tin cung cấp cho Khách sạn trước ngày đến: Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:
 • Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.
 • Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp thông tin đúng hạn, Ravatel có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Ravatel. Trong trường hợp đó, Ravatel sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.
 • Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.
4.5. Thay đổi thông tin:
 • Đối với các Yêu Cầu Dịch Vụ được phép hủy hoặc thay đổi: Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin, bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn trước số ngày tối thiểu để điều chỉnh Yêu Cầu Dịch Vụ theo quy định ghi trong Xác nhận đặt phòng và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng của Khách sạn. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Ravatel có quyền áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn. Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.
 • Đối với các Yêu Cầu Dịch Vụ không hoàn hủy: Những Yêu Cầu Dịch Vụ có ghi chú “Không hoàn hủy” trong Xác nhận đặt phòng được coi là không hoàn phí và không thể điều chỉnh thông tin. Nếu Khách không đến sử dụng dịch vụ theo thời gian ghi trong Yêu Cầu Dịch Vụ, Đặt phòng sẽ được coi là “No-Show” và Khách sạn không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho Yêu Cầu Dịch Vụ này.
4.6.Thủ tục nhận phòng
 • Khách cần xuất trình một trong những giấy tờ pháp lý thể hiện thông tin về số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này.
 • Khách cần xuất trình Xác nhận đặt phòng hoặc Mã đặt phòng của Yêu Cầu Dịch Vụ đã thanh toán thành công trên Trang Web https://www.ravatel.vn. Trong trường hợp Khách không xuất trình được Xác nhận đặt phòng hay Mã đặt phòng của Yêu Cầu Dịch Vụ đã thanh toán thành công, Khách cần cung cấp thông tin đặt phòng bao gồm tên người đặt phòng, số điện thoại, số lượng phòng đặt… để Lễ tân kiểm tra thông tin trên Hệ thống. Trong trường hợp Lễ tân không xác nhận được thông tin của Khách, Khách sạn có quyền từ chối Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách.
4.7. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Ravatel, Khách đồng ý cho phép Ravatel chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Ravatel cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba (không thuộc Khách sạn Ravatel) vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.
 
Điều 5. Chính sách hoàn/hủy phòng
5.1. Khi lựa chọn dịch vụ qua Trang Web https://www.ravatel.vn, trên Trang Web ghi rõ chính sách hoàn/hủy phòng áp dụng với từng mức giá và chương trình khuyến mãi.
5.2. Nếu Trang Web ghi “Không hoàn trả phí khi hủy phòng”, nghĩa là Gói Phòng đó không áp dụng chính sách hoàn tiền nếu Khách yêu cầu hủy/thay đổi thông tin trên Yêu Cầu Dịch Vụ.
5.3. Nếu Trang Web ghi “Hủy miễn phí trước ngày …”, nghĩa là Khách có quyền thay đổi thông tin hoặc hủy Yêu Cầu Dịch Vụ trước ngày ghi chú.
 
Điều 6. Điều khoản thanh toán và hoàn tiền (nếu có)
6.1. Khách/ Đối tác sau khi lựa chọn dịch vụ qua Trang Web https://www.ravatel.vn sẽ thực hiện điền thông tin người đặt phòng và thanh toán trực tiếp toàn bộ Tổng Giá của Yêu Cầu Dịch Vụ qua Cổng thanh toán của Trang Web. Sau khi thanh toán thành công, Khách/ Đối tác sẽ nhận được email Xác nhận đặt phòng gửi tới email của người đặt phòng kèm theo thông tin chi tiết về Yêu Cầu Dịch Vụ đã được xác nhận.
6.2. Chính sách hoàn tiền áp dụng cho yêu cầu hủy Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách được ghi chú trong email Xác nhận đặt phòng được gửi tới email của người đặt phòng sau khi thanh toán thành công.
6.3. Trong trường hợp Khách phát sinh yêu cầu hủy Yêu Cầu Dịch Vụ và hoàn tiền, Khách cần liên hệ trực tiếp tới Bộ phận đặt phòng của Khách sạn để được hỗ trợ.

Điều 7. Lỗi kỹ thuật của Website
7.1. Ravatel sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để duy trì hoạt động bình thường của Trang Web https://www.ravatel.vn. Tuy nhiên, Ravatel không bảo đảm rằng (i) các chức năng, công cụ hỗ trợ được cung cấp tại Trang Web sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, (ii) Trang Web không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại (malware) hoặc các thành phần gây hại khác, và/hoặc (iii) mọi dữ liệu được cung cấp trên Trang Web đều chính xác và không có các sai sót về kỹ thuật trong quá trình tạo lập dữ liệu.
7.2. Trong trường hợp phát sinh các sự cố về kỹ thuật như sự cố về máy móc, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống đường truyền internet, Trang Web bị nhiễm vius (“Lỗi Kỹ Thuật”) hoặc trường hợp xảy ra sai sót về dữ liệu đăng tải trên Trang Web như sai sót về giá (“Lỗi Dữ Liệu”), Ravatel sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để khắc phục Lỗi Kỹ Thuật hoặc điều chỉnh Lỗi Dữ Liệu trong thời gian sớm nhất.
7.3. Ravatel có quyền từ chối thực hiện các giao dịch được xác lập:
 • Do Lỗi Kỹ Thuật,
 • Trên cơ sở Lỗi Dữ Liệu, và/hoặc
 • Bị ảnh hưởng bởi Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu không phụ thuộc vào nguồn gốc của các lỗi đó. Để cho rõ ràng, một lỗi dữ liệu là một lỗi trên Trang Web (ví dụ về giá cả, điều kiện) mà một người lý trí sẽ không coi là bình thường.
7.4.Trong trường hợp từ chối thực hiện thực giao dịch, Ravatel sẽ thông báo cho quý khách qua thư điện tử mà quý khách đã cung cấp khi đặt dịch vụ, đồng thời hoàn lại khoản thanh toán liên quan đến giao dịch bị từ chối mà quý khách đã thanh toán cho Ravatel trong vòng tối đa 45 ngày làm việc.
7.5. Ngoài nghĩa vụ hoàn lại khoản thanh toán đã nhận theo quy định tại Điều 7.4, Ravatel không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách phải gánh chịu, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu.
 
Điều 8. Sửa chữa cải tạo
8.1. Ravatel có quyền tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Ravatel có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng văn bản đến Đối Tác/ Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Đối Tác/ Khách.
8.2. Ravatel sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đối Tác/ Khách sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đối Tác/ Khách.
 
Điều 9. Sự kiện Bất khả kháng
Ravatel và/ hoặc Đối Tác/ Khách sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện Hợp Đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Điều khoản chung, Quy định chung nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do Sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện kháchquan khác.
Với điều kiện:
 1. a. Sự kiện Bất khả kháng đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ.
 2. b. Trừ khi có ý kiến khác của Ravatel bằng văn bản, Đối Tác/ Khách vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự kiện Bất khả kháng gây trở ngại.
 3. c. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về Sự kiện Bất khả kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.
Điều 10. Bảo mật thông tin
10.1. Đối Tác/ Khách và Ravatel cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng và sau khi Hợp Đồng giữa Đối Tác/ Khách và Ravatel chấm dứt, Bên được tiết lộ sẽ tuyệt đối bảo mật các thông tin mật (“Thông Tin Mật”) của Bên tiết lộ. Theo đó, Bên được tiết lộ không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên tiết lộ trừ trường hợp quy định dưới đây. Cho mục đích quy định tại điều này, Thông Tin Mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Hợp Đồng ký giữa Ravatel và Đối Tác/ Khách, và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên được tiết lộ cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp Đồng. Ngoài ra, Thông Tin Mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của Bên tiết lộ.
10.2. Nghĩa Vụ Bảo Mật sẽ được loại trừ nếu Thông Tin Mật:
 1. Đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng bởi Bên tiết lộ;
 2. Do Bên được tiết lộ cung cấp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn tài chính, pháp lý hoặc nhà thầu của Bên được tiết lộ vì mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên được tiết lộ theo Hợp Đồng này, với điều kiện là Bên được tiết lộ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các đối tượng được tiết lộ Thông Tin Mật phải tuân thủ quy định bảo mật như nội dung nêu trên;
 3. Do Bên được tiết lộ nhận được từ một bên thứ ba độc lập với việc thực hiện Hợp Đồng này mà không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc
 4. Được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan chức năng hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử thích hợp nào đối với Bên được tiết lộ.
10.3. Bên được tiết lộ đồng ý rằng bất cứ vi phạm nào đối với Nghĩa Vụ Bảo Mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với Bên tiết lộ, theo đó Bên tiết lộ sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bên được tiết lộ bồi thường toàn bộ thiệt hại là một khoản tiền không thấp hơn giá trị Hợp Đồng.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp
Các quy định tại Điều khoản chung, Quy định chung sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Đối Tác/ Khách theo quy định tại Hợp Đồng và Điều khoản chung, Quy định chung sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Liên hệ đặt phòng
Hotline: 0948 682 968
Email: reservation@tuta.vn

zalo
zalo