Superior Single

Giá từ 650.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 1
 • Diện tích: 26 m2
 • Loại giường: 1 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

Twin beds room

Giá từ 720.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 27 m2
 • Loại giường: 2 giường đơn
 • Hướng nhìn: Đường phố

Superior Twin

Giá từ 770.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 29 m2
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Đường phố

Deluxe Twin

Giá từ 1.000.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 30 m2
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố