SUPERIOR

Giá từ 620.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 1
 • Diện tích: 26 m2
 • Loại giường: 1 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố

DELUXE

Giá từ 715.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 27 m2
 • Loại giường: 2 giường đơn
 • Hướng nhìn: Đường phố

PREMIER DELUXE

Giá từ 760.000 VNĐ một đêm
 • Số người: 2
 • Diện tích: 30 m2
 • Loại giường: 2 Giường đơn
 • Hướng nhìn: Nhìn thành phố
zalo
zalo